Her kommer regionens nye handelspark: - Vi vil komme raskt i gang

Illustrasjonen viser hvordan Laksøra handelspark kan bli, sett fra E39. Nederst til høyre i bildet ses tomta der Bilxtra (tidligere Europris) ligger i dag. Foto: On arkitekter & ingeniører