Satser stort: Lar kundene bli sine egne strømprodusenter