Milliardselskap bak gigantisk industrisatsing i Orkland. Kan gi flere tusen arbeidsplasser