Hjørnesteinsbedrift sier opp 13 ansatte: – Vi håpet at markedet ville snu