Vil ikke ofre dette for en batterifabrikk og flere tusen arbeidsplasser