Skal sette opp 14 mikrohus: – Vi har solgt så mange at vi ikke klarer å produsere flere