Gigantsatsinga i Ustmarka: - Vil starte bygging andre halvår i 2024