Ole Robert Reitan på offisiell åpning av Norsk Kylling

Kjell Stokbakken og Ole Robert Reitan i det som Jonas Gahr Støre kalte katedralen i Norsk Kyllings svære bygg på Furumoen. Foto: John M. Myrhaug