Resultatet fra Norges første, store jordflyttingsprosjekt er klart

Gårdbruker Torleif Moe er glad for at jordflyttingsprosjektet har lyktes, men advarer mot å bruke resultatet som alibi for å lettere kunne legge beslag på dyrkajord. Foto: ARKIV / ST