Mens bransjen skriker etter fagfolk, prøver denne bedriften noe nytt