Torghatten har opprettet ny direktørstilling

Stein Andre Herigstad-Olsen er som direktør sjøtransport i Torghatten AS ført opp som kontaktperson for stillingen. Foto: Jøran Horn