Planlegger å starte bygging av pilotfabrikk i Rana i august