Bladet

Her skulle spisestedet åpne i nye lokaler. Nå er selskapet slått konkurs

Stjørdal pizza & Grill AS ble stengt da næringsbygget i Kjøpmannsgata ble revet. Planen var å reåpne i det nye bygget på eiendommen. Foto: Lars Sørnes