Tilbudet sparte foreldrene til Laila flere år på institusjon - nå trues de med kutt