Doblet inntektene på salg av «kjedeboliger». Nå sikter firmaet seg inn på en ny målgruppe