To firma slår seg sammen: – Felles ønske om å bli sterkere