I disse områdene leter Sven og selskapet etter «gullet»: – Potensialet er åpenbart stort