Har tapt penger og mistet kunder i flere år. Nå går det fra vondt til verre: – Har ødelagt mye for oss