Vil kjøpe denne gården for 3,1 mill. Nå har politikerne sett på saken

foto