Her har bedriften investert for nær 30 millioner. Nå flytter de fra byen og inn i nye lokaler ved E6

foto