Gang på gang blir han robbet av frekke krepsetyver: – Helt håpløst