Jubileet skal markeres på næringslivets oktoberfest på Hell tirsdag 26. oktober. Da skal det behørig markeres at det er 30 år siden næringsforeningen ble startet i Stjørdal.

– Det skal vi markere med flere prisutdelinger og heder, sier Jon Uthus som er leder for Næringsforeningen i Værnesregionen.

Siden starten for tretti år siden har næringsforeningene i nabokommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta gått sammen i en forening. Det er Næringsforeningen i Værnesregionen som inviterer til oktoberfest og møteplass på Hell 26. oktober.

Veteraner

Blant veteranene som gleder seg, er Jon Jullum, Margrete Mære Husby og Rolf Einar Pedersen. Alle var med og spilte en viktig rolle da Stjørdal Næringsforum ble etablert for 30 år siden. Jon Jullum var leder av Stjørdal samvirkelag, den største handelsbedriften i Stjørdal. Margrete Mære Husby leder Stjørdal Brannkasse som var og er en sterk medspiller for næringsforeningen. Rolf Einar Pedersen var næringskonsulent i Stjørdal kommune og senere banksjef.

26. oktober inviterer Næringsforeningen til en ny Forsprangkonferanse på Hell. På kvelden blir det oktoberfest – en møteplass for representanter for næringslivet i nabokommunene i Værnesregionen.

– Vi gleder oss, sier Margrete Mære Husby.

Hun er nå pensjonist og har vært med i mange år i styret i næringsforeningen. Husby karakteriserer samlingene til næringsforeningen som en viktig møteplass for næringslivet i regionen. Spesielt gleder hun seg til prisutdelingene.

Tre priser

Næringsforeningen skal dele ut hele tre priser under oktoberfesten.

Jon Uthus som leder næringsforeningen, gleder seg spesielt til å dele ut Ung Kraft-prisen. Den skal gå til en ung aktør i næringslivet som viser vei framover.

På programmet står også prisen til beste servicebedrift i handelsnæringen og den tradisjonsrike gründerprisen. Tiltakslyst, nyskaping og innovasjon står i fokus for alle tre prisene.

Savnet forening

Jon Jullum satt som administrativ leder av Stjørdal Samvirkelag på slutten av 80-talelt og begynnelsen av 90-tallet da tankene om å etablere en næringsforening i Stjørdal begynte å ta form. Samvirkelaget var Stjørdals største handelsbedrift.

– Vi var flere som savnet en næringsforening, sier Jon Jullum.

Faktisk var det i stor grad medlemmene i avholdslosjen Ole Vig som i praksis fungere som en slags næringsforening i Stjørdal på den tida. Flere i de lokale bedriftene i Stjørdal ønsket å etablere en egen interesseforening for næringslivet.

foto
Rundt bordet sitter styreveteranene Jon Jullum, Margrete Mære Husby, Odd petter Haugseth og Rolf Einar Pedersen. Bak står næringsforeningens daglige leder Jon Uthus. Foto: Jan Erik Sundoy

Handel og reiseliv

– Etter hvert fikk vi en handelsforening og en reiselivsforening. På slutten av 80-tallet begynte tankene å modnes til å samle flere bedrifter i en felles interesseforening, sier Jon Jullum.

Han roser Stjørdal kommune med ordfører Alf Daniel Moen og varaordfører Einar Wollebæk Andersen i spissen som gode medspillere. Daværende næringskonsulent i kommunen, Rolf Einar Pedersen var med og jobbet aktivt for å etablere næringsforum.

Pøbelvelde

En drivkraft var også pøbelvelde i sentrum av Stjørdal som skremte kunder og uroet forretningsdrivende.

– Det var ikke en helg uten at det ble meldt om bråk og ruteknusing i sentrum av Stjørdal, sier Jon Jullum.

I 1991 var kontoret på plass i Kjøpmannsgata med Steinar Johnsen som leder og Ingrid Skamfer som sekretær.

Møteplasser

Å skape møteplasser for næringslivets folk, har vært en sentral oppgave for næringsforeningen.  Stjørdal Næringsforum var med og satte Stjørdal på kartet med store konferanser som Kvinners Arena og Norskehavskonferansen.

– Vi la vekt på kvalitet. Folk skulle få skikkelig faglig utbytte av å delta, sier Margrete Mære Husby.

Kvinners Arena ble nasjonalt kjent og trakk 700 deltakere på det meste. Norskehavskonferansen mikset lokale deltakere med de mest profilerte i oljenæringen.

Nabokommunene

For få år siden slo Stjørdal Næringsforum seg sammen med næringsforeningene nabokommunene i Værnesregionen. Nå samler næringsforeningen rundt 450 medlemmer fra Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta.

– Et veldig spennende samarbeid, sier næringsforeningens administrative leder Jon Uthus.

Næringslivet er i ferd med å få til et samarbeid over kommunegrensene som politikerne strever med.