Sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i Namsenfjorden

foto