Staten skal selge oppdrettskapasitet for 78 millioner på Helgeland