Konstituert statsadvokat Jørn Bremnes hos Troms og Finnmark statsadvokatembeter, som har påtaleavgjort saken, sier at overtredelsen vurderes å være vesentlig med tanke på antall passasjerer og mannskap, sykdommens art, alvor og smittsomhet og faren for videre smitte.

– Påtalemyndigheten mener det er riktig å ilegge Hurtigruten en bot for dette, og mener ut fra overtredelsens art og alvorlighet at 1 million kroner er riktig bøtestraff, sier han i en pressemelding fra Troms politidistrikt.

Bøter til kaptein og skipslege

Politiet har også ilagt et forelegg på 30.000 kroner til kapteinen om bord og et forelegg på 40.000 kroner til skipslegen på andre seilas.

Kapteinen ilegges forelegget for brudd på smittevernloven etter manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter.

Skipslegen får forelegg etter brudd på smittvernloven for manglende varsling og for brudd på helsepersonelloven for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell.

Varslet ikke

Hurtigrutens MS Roald Amundsen var på to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020. Fra onsdag 29. juli, to dager før anløp Tromsø havn, hadde rederiet flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte av covid-19 om bord på skipet.

Etter ankomst til Tromsø fredag 31. juli på den andre seilasen, ble det påvist koronasmitte blant mannskap og passasjerer.

Til tross for dette unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette, skriver politiet i pressemeldingen.

Komplisert

– Dette er et komplisert saksforhold, som reiser en rekke rettslige utfordringer. Derfor skal vi bruke helgen og de neste dagene på å gå gjennom detaljene i forelegget, og hva det betyr for selskapet, sier advokat Berit Reiss-Andersen, som representerer Hurtigruten Coastal AS

– Vi kommer tilbake med flere kommentarer når vi og styret i Hurtigruten Coastal AS har konkludert, sier hun.

Totalt hadde 42 av besetningsmedlemmene om bord i Roald Amundsen koronasmitte. Også 29 passasjerer ble smittet i utbruddet. Totalt måtte 386 passasjerer i karantene.