Foreslår lån og støtte på 850.000 til fem søkere, vil på befa­ring til den sjette først

foto