Staten har spart millioner på Havilas problemer

foto
Rune Saltnes er styremedlem i Kystterminalen, organisasjonen for skipsspeditører. Han mener det må settes inn reserveskip for Havilas skip som ligger stille. Foto: Simon Aldra