Konkurs torsdag, fem av seks ansatte videre i nytt selskap

foto