Foreslår å skjerpe inn punkt om bruk av nærings­tomter

foto