Nye prognoser:

- Stor usikkerhet for byggenæringen

– Mye har gått bedre enn fryktet i 2020, men det er stor usikkerhet fremover, sier Jon Sandnes. adm. dir. i Byggenæringens L.andsforening (BNL).

Det forventes størst nedgang i boligbyggingen og leilighetsbyggingen spesielt. Foto: BNL

Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg i mindre grad enn mange andre næringer. Utsiktene for bygge- og anleggsmarkedet ser litt bedre nå enn de var i vår, melder BNL i en pressemelding.

– «Bølge to» skyller nå innover landet, og vaksinering av befolkningen er fortsatt et stykke unna. Dette kjenner mange av våre bedrifter på kroppen, sier Jon Sandnes i pressemeldingen.

Den største nedgangen tror han vil være i boligbyggingen.

– Allerede før koronautbruddet ventet vi lavere boligbygging, men den forventede nedgangen har blitt forsterket av pandemien og dens konsekvenser. I 2020 ligger det an til en nedgang på 6 prosent, mens nedgangen forventes på rundt 16 prosent i 2021, sier Sandnes.

LES OGSÅ: Tar eiendomsselskap på børsen (+)

Konsekvensene for boligmarkedet er både av økonomisk og demografisk art.

– Svakere befolkningsvekst og svakere økonomisk vekst ventes å føre til at boligbyggingen flater ut på et lavere nivå de kommende årene. Nedgangen er størst for leilighetssegmentet, men bedrifter i dette markedet vil få det krevende spesielt i 2021, sier Sandnes.

Samfunnsinvesteringer øker

I følge Prognosesenteret så ventes det vekst i anlegg, hvor det pekes på at samferdselsinvesteringene øker.

– Det er imidlertid verdt å merke seg at det er også usikkerhet rundt finansieringen av disse fremtidige veiprosjekter som ligger til grunn for den forventede veksten - på grunn av blant annet Covid19 og lavere oljeinntekter. BNL er også bekymret over at det kan bli en utfordring å holde produksjonstempoet oppe så lenge smittesituasjonen er så krevende, sier Sandnes.

Når det gjelder oppussingsarbeid for boliger så forventes det en økning i år. Det er en betydelig oppjustering fra mai. Dette skyldes blant annet det at mange tilbrakte sommeren hjemme, noe som utløste mye oppussing. Økningen var størst for såkalte ROT-arbeider (renovering, ombygging og tilbygg) som husholdningene utfører selv.

LES OGSÅ: Flere sliter med å betale ned lån

– Vi får tilbakemeldinger om at konkurransen om oppdragene er høy, ikke minst for håndverksbedrifter, og det er en utfordring med useriøse bedrifter i deler av dette markedet. Her må bestillere være på vakt og velge håndverksbedrifter med faglært arbeidskraft og lærlinger. Det vil også være svært lønnsomt å bestille grønt og sirkulært, mener Sandnes.

Nedgang for yrkesbygg

De større prosjektene der profesjonelle er utførende får en svak økning på 0, 4 prosent, mens veksten i 2021 vil ligge på rundt 2,5 prosent. Når det gjelder yrkesbygg så forventer BNL nedgang.

Noe mer igangsetting

– På landsbasis har bygg for kontor, forretning og lager hatt spesielt sterk nedgang hittil i år, mens industribygg, undervisningsbygg og hotell- og restaurantbygg ligger foran fjoråret. Vi venter noe høyere igangsetting for private næringsbygg i 2. halvår enn i 1. halvår, og prognosene for hele 2020 viser 11 prosent nedgang i igangsettingen, til 2,1 millioner kvadratmeter i år. Det ligger an til en svak økning på to prosent i 2021, og deretter fem prosent i 2022.

– Med den usikkerheten som vil prege 2021, er det avgjørende med en forutsigbar finansiering og at kommuner og fylkeskommuner sørger for å igangsette planlagte prosjekter og benytte muligheten til å bestille grønt, avslutter Sandnes.

Følg MN24 på Facebook