Boligmarkedet:

Flere kjøpte sin første bolig i fjor

Tallet på personer som kjøpte sin første bolig i fjor, var det høyeste siden 2011. Lave renter ser ut til å ha veid opp for koronafølgene, ifølge en ny rapport.

Foto: Berit Keilen / NTB

Det har vært en klar økning de aller fleste steder i landet, ifølge rapporten, som Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita som står bak.

– Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar, vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander, og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

54 000 kjøpere

Totalt var det 54 175 førstegangskjøpere i 2020, en økning fra 51.438 i 2019.

Tredje kvartal i fjor er det sterkeste innen førstegangskjøp som er registrert i statistikkens historie, og totalt sett må man tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020.

Svært lave renter etter koronautbruddet gir sterke insentiver til å kjøpe framfor å leie bolig, understreker Norges Eiendomsmeglerforbund. Dette har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå ser forbundet imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden.

– Unge taper i hovedstaden

Ifølge Carl O. Geving startet nedgangen i Oslo litt tidligere enn ventet, og den kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene.

– Dette minner om trenden i 2016-2017, da mange unge flyttet ut av Oslo til nabokommuner med lavere boligpriser. Med høye Oslo-priser og lavt tilbud av førstegangsboliger ligger det dessverre an til at førstegangskjøperne nok en gang vil tape terreng i hovedstaden, sier han.