Boligmarkedet:

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Boligprisene i Trondheim steg med 2,2 prosent i mars alene. De siste 12 månedene har prisene steget med 10,6 prosent.

Det kan bli tøffere å få boliglån. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Saken oppdateres...

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,7 prosent, melder Eiendom Norge. For hele Norge så steg boligprisene med 1,2 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent.

Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,6 prosent) og Oslo (-0,8 prosent), men svakere enn i Bergen (+2,0 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim steget med 10,6 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+15,6 prosent), Bergen (+12,7 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+7,9 prosent).

Det har i mars blitt solgt 617 boliger i Trondheim. Det er 80,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år er det solgt 1452 boliger. Det er 19,1 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

LES OGSÅ: Flere kjøpte sin første bolig i 2020

Flere boliger til salgs

Det har i mars blitt lagt ut 648 boliger for salg i Trondheim. Det er 31,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 1409 boliger for salg. Det er 8,0 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 28 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 43 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.364.238,-, ifølge Eiendom Norge.

LES OGSÅ: Millioner til nye studentboliger i Trondheim

Også blant meglerhusene i Trondheim ser man at mars ble en spesiell måned, ikke minst fordi mars 2020 ble såpass hardt rammet av den plutselige nedstengingen av landet. Nå er det høyere fart i markedet enn samme tid ifjor, og en etterspørsel man sjelden ser.

- Etter «opprydding i varelageret» av boliger for salg gjennom fjoråret gikk vi inn i året med unormalt få brukte boliger for salg i Trondheim og Trøndelag. Samtidig har etterspørselen holdt seg høy, og på tross av mindre å velge i er det solgte hele 20 prosent flere boliger i Midt-Norge så langt i år sammenlignet med de fem foregående årene, og mars ble helt spesiell, sier Jan Håvard Valstad, leder strategi og analyse i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

Jan Håvard Valstad, leder for strategi og analyse i Eiendomsmegler1 Midt-Norge. Foto: Håvard Jensen

Lave renter bidrar

- I Midt-Norge totalt (Trøndelag og Møre og Romsdal) og i Trondheim isolert sett, ble det totalt omsatt 35 prosent flere boliger i mars i år enn hva som har vært normalt de siste seks årene. Vi har altså ekstrem boligkjøperapetitt hos forbrukerne, og boliger som er lagt ut så langt i år er solgt raskt. Det er et resultat av mange interessenter og ofte budgivere på boligene som nå legges ut. Det er ingen tvil om at lave renter bidrar sterkt til boligetterspørselen og betalingsevnen hos forbruker.

Også i Meglerhuset Nylander har man lagt merke til utviklingen den sista tida.

- Vi ser av alle omsetninger selskapet vårt hadde i mars i Trondheim kommune så gikk over 75 prosent av alle boligene over prisantydning. Av disse igjen ser vi at de i gjennomsnitt gikk mer enn 8 prosent over. Slik situasjonen er nå oppleves markedet rett og slett umettelig og det er på enkelte boliger hvor vi har opp mot 40-50 visningsdeltakere. Vi må 4-5 år tilbake før vi hadde slike antall, sier Lars Kristian Hagen, adm.dir i Meglerhuset Nylander.

Lars Kristian Hagen, adm. dir. Meglerhuset Nylander. Foto: Meglerhuset Nylander

Følg MN24 på Facebook

Fortsatt hett

Hagen tror boligmarkedet vil være hett også i de neste månedene:

- Vi opplever en sterkere mars enn på mange år, og denne trenden vil nok fortsette frem mot sommeren. Vi antar at volumet vil øke videre både på grunn av de naturlige sesongvariasjonene, men også at mange som har vurdert boligsalg over tid nå ser hvilke priser som oppnås, og hopper ned fra gjerdet og legger ut boligene sine. Likevel ser det foreløpig ut til at etterspørselssiden klarer å ta etter volumøkningen man opplevde i mars, sier Hagen.

Finn flere eiendomssaker på MN24 her