Boligprisene i Trondheim steg i mai

Boligprisene i Trondheim steg med 1,6 prosent i mai. Og boligene selges raskere i Trondheim enn i mange andre byer.

Bilde over trondheim by Foto: Rune Petter Ness Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres...

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent, og Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+0,7 prosent), Oslo (-0,3 prosent), og Stavanger (-0,4 prosent), melder Eiendom Norge i en pressemelding.

De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim steget med 9,6 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+12,4 prosent) og Bergen (+10,6 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+9,1 prosent).

Det har i mai blitt solgt 567 boliger i Trondheim. Det er 5,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år er det solgt 2641 boliger. Det er 21,0 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 608 boliger for salg i Trondheim. Det er tilnærmet likt sammenliknet med tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 2680 boliger for salg. Det er 10,6 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 27 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 34 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå 3 450 000 kroner, melder Eiendom Norge.

LES OGSÅ: River fabrikkbygning og bygger boliger (+)

Stigning i hele Norge

– Boligprisene steg i mai mer enn normalt for måneden. Unntaket er Oslo, hvor prisene falt med 0,6 prosent, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, da boligprisstatistikken ble lagt fram på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Tolvmånedersveksten er imidlertid på vei ned, og Eiendom Norge venter en svakere utvikling i boligprisene framover.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

- Boligprisene steg i mai mer enn normalt for måneden. Unntaket er Oslo, hvor prisene falt med 0,6 prosent. I de mindre byene på Østlandet steg prisene kraftig sist måned, og dette bekrefter de mange rapportene om stor etterspørsel etter bolig i byer som Drammen, Hamar, Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Porsgrunn og Skien, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Gjennom mai har både salget av bruktboliger og antall nye boliger på markedet vokst kraftig, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge etter årets første fem måneder.

- Selv om prisene steg i mai er 12 måneders veksten i boligprisene på vei ned. Vi venter svakere utvikling i boligprisene fremover på grunn av det store utbudet av boliger, samt at en renteøkning er nært forestående. Dessuten ser vi nå at de strengeste smittevernstiltakene mot pandemien vil bli faset ut i løpet av 2021 på grunn av stadig økende vaksinasjonsgrad i befolkningen, sier Lauridsen.

Følg MN24 på Facebook

Kraftig omsetningsvekst og større tilbud

I mai ble det solgt 10 340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 43 895 boliger i Norge, noe som er 15,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I mai ble det lagt ut 11 681 boliger til salgs i Norge, noe som er 15,5 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 46 940 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Også i mai ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Ved utgangen av mai ligger vi over 2019 som var det forrige rekordåret målt i omsetning. Slik det ser ut nå vil 2021 bli et rekordår målt i antall solgte boliger. Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai 2021, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 17 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 42 dager.

Sunt for økonomien

- Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Eiendom Norge deler myndighetene og IMFs bekymring rundt den store husholdningsgjelden i Norge, og en mer moderat utvikling i boligpriser og gjelder er sunt for norsk økonomi, sier Lauridsen.

- Mer moderat prisvekst gir større forutsigbarhet for de skal bytte bolig og for førstegangskjøpere, og er positivt for alle parter i boligmarkedet, avslutter Lauridsen.

Her finner du flere eiendomssaker fra MN24