Utvalg vil ta tak i «kupping» – foreslår ny eiendomsmeglerlov

Eiendomsmeglingsutvalget foreslår flere lovendringer for å bedre boligmarkedet. Blant annet mener de regjeringen bør gjøre kupping mindre gunstig.

Foto: Berit Roald / NTB

Utvalget mener man bør beholde dagens system med budrunder med åpen, stigende budgivning, men mener ikke det er behov for å lovfeste dette. De mener imidlertid at det bør innføres regler som motvirker uønsket budgiving.

Bør gjøre kupping mindre gunstig

Utvalget foreslår derfor en ny lovbestemmelse om at eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelig bud. De oppfordrer også regjeringen til å se på sterkere virkemidler mot kupping, det vil si bud som gis direkte til selger.

– I første omgang må omfanget av kupping kartlegges, men et flertall mener det også må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig, og peker på mulige endringer i avhendingsloven, skriver utvalget, som har vært ledet av professor Espen R. Moen.

Det fins mange ferske eksempler på kupping, også i Trondheim. Nylig ble en stor bolig i Trondheim solgt for rekordpris - uten å ha vært på markedet.

Mer tid i budrunden

De påpeker også at mange forbrukere har behov for eller ønsker mer tid i bolighandelen og foreslår derfor å innta en hjemmel i loven til å fastsette minste akseptfrist i forskrift. Denne mener de bør settes til 30 minutter.

Utvalget mener også at advokatenes rett til å drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen, bør oppheves. De tar i tillegg til orde for å innføre hjemmel for Finanstilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr overfor foretak og personer, noe som skal gjøre det lettere å reagere også ved mindre overtredelser.

LES OGSÅ: Boligprisene i Trondheim steg i mai

– Dreier seg om store verdier

Finansdepartementet sender utredningen ut på høring i dag.

– Kjøp og salg av egen bolig er noe de fleste gjør én eller flere ganger gjennom livet. Bolighandler dreier seg om store verdier, både for den enkelte og i sum for samfunnet. Trygg og enkel eiendomsmegling er derfor avgjørende både for å beskytte forbrukeren og for å kunne utnytte boligressursene på en god måte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Her finner du flere saker om eiendom