Oslo-utbygger har kjøpt mer i Trondheim

Området markert med gult har Fredensborg Bolig kjøpt seg inn i. Opp til høyre ligger Øvre Nyhavna og til venstre nye Lilleby, som er under bygging. Over kommer Jarlheimsletta-prosjektet. Foto: Foto/illustrasjon: Fredensborg Bolig og Dora Holding