Fosseveien 28 har blitt solgt for 2 450 000 kroner.