Kåre Kongsbrors veg 21 har skiftet eier. Her er prisen.