Charlottenlund: Kjøperen la 3 250 000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten