Vinjeøra: Kjøperen la 180 000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen