Boligen i Brønnøy er 3. dyreste i kommunen siste måneden