Boligen stormer inn på topplisten i Orkland kommune siste måneden