Kjøperen la 500 000 kroner på bordet for denne fritidsboligen i Snillfjord