Tiller: Kjøperen la 5 275 000 kroner på bordet for å kapre denne tomannsboligen