Boligen i Kvamsjordet er akkurat solgt – dette ble prisen