Boligtoppen i Steinkjer kommune: leiligheten er inne på listen.