Boligen i Rognvegen er akkurat solgt – dette ble prisen