Kjøperen la 3 100 000 kroner på bordet for denne leiligheten i Trondheim kommune