Nytt boligsalg i Trondheim. Pris: nøyaktig fem millioner kroner.