Kjøperen la 83 910 kroner på bordet for bolig i Spillum