Boligen i Petter Nyengets veg er akkurat solgt – dette ble prisen